Invoegen:    
Zichtbaarheid:     Module:   
  Inloggen  
  woensdag 22 mei 2024  
 Zoeken:
 

Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële DienstverleningProducten (per rubriek)Zakelijke verzekeringenVerzekeringen t.b.v. het personeelANW-Hiaatverzekering    
ANW Hiaat verzekering

U kunt als ondernemer niet zonder uw werknemers. Sterker nog,ze zijn misschien wel uw belangrijkste succesfactor! Om hen aan uw bedrijf te binden, zijn goede arbeidsvoorwaarden essentieel. Een nabestaandenvoorziening vormt hierbinnen een belangrijk onderdeel. Daarmee biedt u uw werknemers – en hun gezinnen – zekerheid over het inkomen na overlijden. Geen overbodige luxe in een tijd waarin de overheid steeds verder terugtreedt. De ANW-Hiaatverzekering geeft u de keuze uit diverse mogelijkheden. Met een betaalbare premie, die u desgewenst geheel of gedeeltelijk bij uw werknemers kunt inhouden. Zo realiseert u een belangrijke arbeidsvoorwaarde en bepaalt u zélf wat u dit kost!

Algemene Nabestaandenwet

Als een werknemer overlijdt, is er maar één overheidsvoorziening waarop de partner een beroep kan doen: een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). De partner moet dan echter wel voldoen aan één van de volgende voorwaarden. Hij of zij:

  • Is geboren vóór 1 januari 1950
  • Is voor ten minste 45% arbeidsongeschikt
  • Verzorgt minstens één kind dat jonger is dan 18 jaar
  • Ook bij een zwangerschap kan de partner aanspraak maken op deze uitkering.

Wie hieraan niet voldoet – en dat geldt voor véél mensen – krijgt geen uitkering van de overheid. Hooguit is er een uitkering op basis van de pensioenregeling die binnen het bedrijf geldt. Wie wél aan de criteria voldoet, krijgt op grond van de Anw een uitkering van hooguit 70% van het minimumloon; zolang er kinderen zijn onder de 18 jaar geldt een maximale uitkering van 90%van hetminimumloon. Wanneer de partner inkomen heeft, kan dit leiden tot een lagere uitkering. Het eventuele nabestaandenpensioen op grond van een pensioenregeling blijft bij de bepaling hiervan echter buiten beschouwing.

De Anw-uitkering eindigt als:

  • De nabestaande 65 jaar wordt (dan gaat de AOW in)
  • De nabestaande hertrouwt of gaat samenwonen
  • Het jongste kind 18 jaar wordt
  • De nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is

Het nabestaandenpensioen geeft uw werknemers recht op jaarlijkse uitkeringen (rentes) tot het 65e jaar van de partner, waarbij de hoogte van een eventuele Anw-uitkering er niet toe doet. De hoogte van de jaarlijkse uitkering bepaalt u zelf. Deze zal vaak ongeveer € 13.880,- (de Anw-uitkering in 2010) bedragen of een van tevoren vastgesteld percentage hiervan.


Bereken uw ANW-gat


 Copyright Hendriks Assurantien   Gebruiksovereenkomst  |  Privacybeleid