Invoegen:    
Zichtbaarheid:     Module:   
  Inloggen  
  vrijdag 19 april 2024  
 Zoeken:
 

Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële DienstverleningContactKlachten    
Klachtenprocedure

Hoewel wij proberen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, kan het voorkomen dat u een klacht heeft, m.b.t. onze dienstverlening of die van de verzekeraar. Als u er samen met de behandelaar niet uit kunt komen heeft Hendriks Assurantiën hiervoor een klachtenprocedure.

Indien u een klacht wilt indienen kunt u deze schriftelijk aan ons sturen of gebruik maken van het onderstaande online klachtenformulier. Uw schriftelijke klacht dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

  • NAW-gegevens klager
  • Datum indiening klacht
  • Vertrouwelijkheid (ja/nee)
  • Omschrijving van de klacht
  • Op wiens dienstverlening de klacht betrekking heeft (Hendriks Assurantiën of de verzekeraar)

Indien uw klacht betrekking heeft op de dienstverlening van de verzekeraar zullen wij uw klacht doorgeven aan de desbetreffende verzekeraar.

U kunt uw schriftelijke klacht sturen naar Hendriks Assurantiën, Rozendaalselaan 11, 6881 KX Velp. Indien u uw klacht vertrouwelijk wilt indienen, moet u de brief verzenden t.a.v. de directie en boven in de hoek het woord vertrouwelijk vermelden.

Indien u gebruik maakt van het elektronische klachtenformulier kunt u aangeven dat u deze vertrouwelijk wilt indienen. Het klachtenformulier zal dan automatisch bij de klachtverantwoordelijke terecht komen.

Indien onze klachtenprocedure nog niet leidt tot een tevreden afhandeling, kunt u uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

 


Online klachtenformulierSubmit           


 Copyright Hendriks Assurantien   Gebruiksovereenkomst  |  Privacybeleid