Invoegen:    
Zichtbaarheid:     Module:   
  Inloggen  
  zaterdag 15 juni 2024  
 Zoeken:
 

Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële DienstverleningProducten (per rubriek)Particuliere verzekeringenLevensverzekeringenUitkering bij OverlijdenOverlijdensrisicoverzekering    
Overlijdensrisicoverzekering

Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid van overlijden. Zeker niet indien dat uzelf, een partner of andere dierbare familieleden betreft. Naast emotionele gevolgen zijn er ook vaak financiële gevolgen. In bijna alle gevallen gaat het gezinsinkomen er fors op achteruit.

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat de nabestaanden na uw overlijden of na het overlijden van uw partner goed verzorgd achterblijven. De uitkering van deze verzekering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aflossen van een hypotheekschuld of persoonlijke lening of voor het betalen van successierechten. Maar ook in de zakelijke sfeer zijn er toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld indien een achterblijvende zakelijke partner het bedrijf van de nabestaanden van zijn overleden compagnon wil overnemen.

De verzekering keert uit indien de verzekerde voor de einddatum van de verzekering komt te overlijden. U kunt kiezen uit drie verschillende vormen: een gelijkblijvend, een lineair dalend of een annuïtair dalend verzekerd bedrag.

Een gelijkblijvende risicoverzekering keert gedurende de gehele looptijd het zelfde bedrag uit bij overlijden. Bij de lineair dalende risicoverzekering zal jaarlijks het verzekerde bedrag dalen met een vast bedrag. Het bedrag, waarmee de verzekering daalt is het verzekerde bedrag bij aanvang, gedeeld door de looptijd. Bij een annuïtair dalende risicoverzekering zal het verzekerde bedrag jaarlijks dalen met een vast percentage. Bij deze vorm zal het verzekerd bedrag aan het begin van de looptijd sterker dalen dan aan het einde van de looptijd.

De verzekering kan op een of op twee levens worden gesloten en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd. Tot slot heeft u voor de premiebetaling de keus uit een éénmalige koopsom of een periodieke premie per maand, kwartaal, halfjaar en jaar.

U ziet, er zijn veel mogelijkheden. Wij kunnen u helpen bij het maken van uw keuze.

Met de rekenmodule hieronder kunt u globaal berekenen wat de kosten van de overlijdensrisicoverzekering zijn bij Klaverbladverzekeringen. Deze berekening is een indicatie en kan afwijken van een offerte waarbij meerdere verzekeraars zijn vergeleken en die is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voor het aanvragen van een offerte of het afsluiten van een verzekering kunt u contact met ons opnemen.


Kan ik mijn huur nog wel betalen?

Weide


 Copyright Hendriks Assurantien   Gebruiksovereenkomst  |  Privacybeleid