Invoegen:    
Zichtbaarheid:     Module:   
  Inloggen  
  maandag 15 juli 2024  
 Zoeken:
 

Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële DienstverleningProducten (per rubriek)Zakelijke verzekeringenVerzekeringen t.b.v. de ondernemingSchadeverzekeringenAansprakelijkheid en RechtAansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven    
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een must!
In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, krijgt u te maken met steeds kritischer werknemers, consumenten en leveranciers. Ook al heeft u uw zaakjes goed voor elkaar, de kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims neemt alleen maar toe. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is dan ook absoluut noodzakelijk.

De optimale oplossing.
De Aansprakelijkheidsverzekering biedt optimale zekerheid. U bent hiermee verzekerd voor de financiële gevolgen van ongevallen en beroepsziekten, die tijdens werktijd zijn ontstaan (werkgeversaansprakelijkheid). Maar ook als uw werknemers schade aan derden toebrengen (bedrijfsaansprakelijkheid) biedt deze verzekering uitkomst.

Beperk uw kans op schadeclaims!
Soms kunt u door kleine aanpassingen het aansprakelijkheidsrisico aanzienlijk verminderen. Verantwoord met risico's omgaan is daarom net zo belangrijk als verzekeren. Onze deskundigen die veel ervaring hebben op het gebied van risicomanagement, kunnen u gerichte preventie-adviezen geven, die de kans op schadeclaims aanmerkelijk verkleinen.
 Copyright Hendriks Assurantien   Gebruiksovereenkomst  |  Privacybeleid