Invoegen:    
Zichtbaarheid:     Module:   
  Inloggen  
  zaterdag 15 juni 2024  
 Zoeken:
 

Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële DienstverleningProducten (per rubriek)Zakelijke verzekeringenVerzekeringen t.b.v. de ondernemingSchadeverzekeringenGebouwen, Inventaris en GoederenBedrijfsgebouwenverzekering    
Gebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde.
Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verdere specificatie

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd. Doelgroepeigenaren van bedrijfsgebouwen. Daaronder worden ook woningbouwverenigingen, provincies, gemeenten, kerkgenootschappen en dergelijke begrepen. Premieafhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van € 0,40 tot € 5 per € 1000 verzekerd bedrag.
Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bedrijfsgebouwenverzekering

De Bedrijfsgebouwenverzekering is onmisbaar voor eigenaren van bedrijfsgebouwen. De financiële gevolgen van bijvoorbeeld een brand of een fikse storm kunnen immers de financiële positie van een onderneming in gevaar brengen. Copyright Hendriks Assurantien   Gebruiksovereenkomst  |  Privacybeleid