Invoegen:    
Zichtbaarheid:     Module:   
  Inloggen  
  maandag 15 juli 2024  
 Zoeken:
 

Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële DienstverleningProducten (per rubriek)Particuliere verzekeringenSchadeverzekeringenBijzondere verzekeringenPraalwagenverzekering    
Praalwagenverzekering

 

Van zondag 11 t/m dinsdag 13 februari 2018 is het weer Carnaval in Nederland en gaat menig carnavalsvierder er weer volop tegen aan. Mooi aangeklede mensen en fantastisch versierde praalwagens doen ook dit jaar weer mee aan de vele optochten die georganiseerd worden en als het allemaal goed gaat, geniet iedereen met volle teugen van dit volksfeest!

 

Maar.....dat het niet altijd goed gaat, weet u waarschijnlijk net zo goed als wij. Daarom heeft De Vereende de praalwagenverzekering ontwikkeld: een WA-dekking voor de praalwagen én het trekkende voertuig en een ongevallenverzekering voor de carnavalsvierders die met de verzekerde praalwagen meerijden.

Hiermee bent u verzekerd wanneer dat ongelukje toch mocht plaatsvinden en kunt u met een gerust hart er een feest van maken.


Voorwaarden / premies

Dekking aansprakelijkheid
De Vereende praalwagenverzekering biedt dekking voor schade
die met of door het betreffende voertuig aan personen
en/of zaken wordt toegebracht tot maximaal 1,22 miljoen euro
per gebeurtenis voor schade aan zaken en 6,07 miljoen euro
per gebeurtenis voor schade aan personen.

Dekking ongevallen
Deze verzekering biedt dekking voor ongevallen die
personen die meerijden overkomen en wel voor de risico’s:
overlijden, invaliditeit en dokterskosten.
Bij een ongeval bedraagt de maximale uitkering per ver -
zekerd object 10 keer het verzekerde bedrag per persoo
n. Rijden er meer dan 10 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast.

De verzekerde bedragen luiden per persoon:

Combinatie 1:
A Overlijden € 10.000 per gebeurtenis
B Blijvende algehele invaliditeit € 20.000 per gebeurtenis
D Dokterskosten (subsidiair) € 1.000 per gebeurtenis

Combinatie 2:
A Overlijden € 20.000 per gebeurtenis
B Blijvende algehele invaliditeit € 40.000 per gebeurtenis
D Dokterskosten (subsidiair) € 2.000 per gebeurtenis

Premie aansprakelijkheid
Per object / optocht                        € 123,42 incl 21% assurantiebelasting 

Premie ongevallen                      Comb. 1       Comb. 2

Per object / optocht                        € 25,-            € 50,-
 

Bovengenoemde premies zijn inclusief eventuele assurantiebelasting. Per polis komt er nog € 18,50 poliskosten bij. Bij 5 of meer objecten ontvangt u 10% korting over de premie.
 
Veiligheid passagiers
Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar bevinden, dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
  • De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/ platte kar bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
  • De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig.

Wanneer bij schade blijkt dat niet aan deze eisen is voldaan, heeft de maatschappij het recht de schade-uitkering te verhalen op de verzekeringnemer. 

 
Verklaring van technische deugdelijkheid
Voordat u zich verzekert, vragen wij u of uw praalwagen of trekkend voertuig APK-goedgekeurd is. Zo weten wij dat het met de technische kant van de praalwagen wel goed zit. Kunt u geen APK-keuring krijgen? Bijvoorbeeld omdat de praalwagen geen kenteken heeft? Of omdat u de praalwagen heeft afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer? Dan dient u in het bezit te zijn van een verklaring van technische deugdelijkheid. Deze kunt u aanvragen bij een erkend garagebedrijf. 
 
Toelichting
Onder verklaring van technische deugdelijkheid wordt verstaan
een verklaring waarin aangegeven wordt dat op zijn
minst de volgende onderdelen zijn gecontroleerd en
technisch in orde zijn bevonden:
a. carrosserie/ chassisraam en frame;
b. motor incl. brandstof- en uitlaatsysteem;
c. krachtoverbrenging;
d. assen en ophanging;
e. stuurinrichting;
f. reminrichting;
g. verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen
(voor zover van toepassing).

Voor wat betreft de te controleren onderdelen waarvoor
de verklaring afgegeven dient te worden, wordt aansluiting
gezocht bij de methodiek en terminologie van de APKkeuring.

Erkend garagebedrijf
Onder een erkend garagebedrijf wordt in dit verband
verstaan een garagebedrijf wat in het bezit is van een
algemene APK-erkenning van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW). De erkenning dient betrekking te
hebben op het soort voertuig wat ter controle is
aangeboden.


Welke schades komen zoal voor?

De Vereende is al sinds jaar en dag de verzekeraar voor praalwagens die meedoen aan een optocht.

De Schadeafdeling van de verzekeraar geeft aan wat de meest voorkomende schades zijn met praalwagens. Op 1 staat zeker de materiële schade. Zo is een aantal keer tegen geparkeerde auto's aangereden en zelfs tegen huizen. Wanneer een praalwagen tegen een dure auto aanrijdt kunt u zich voorstellen dat dit voor aanzienlijke schades kan zorgen.

Op 2 staan letselschades. Deze komen gelukkig minder vaak voor, maar zorgen wel voor een hoge schadelast. Letselschades worden in het algemeen veroorzaakt door een ondeugdelijke constructie van de praalwagen. Denk hierbij aan een omheining die afbreekt of ontploffende apparatuur!

Tenslotte komt het helaas ook voor dat een wagen met de opzittenden omvalt. Hierdoor zijn zelfs mensen komen te overlijden.

Om, met name, letselsschades te voorkomen stelt De Vereende bepaalde eisen aan praalwagens. Wij adviseren u met klem deze veiligeidseisen te controleren en deugelijk na te komen. Want hoewel de omheining tegenwoordig verplicht is, hebben de opzittenden hier natuurlijk weinig aan, als deze tijdens de rit afbreekt. Door de veiligheid in acht te nemen, zorgt u ervoor dat uw feestelijke optocht ook een feest blijft.

  Copyright Hendriks Assurantien   Gebruiksovereenkomst  |  Privacybeleid