Invoegen:    
Zichtbaarheid:     Module:   
  Inloggen  
  zaterdag 15 juni 2024  
 Zoeken:
 

Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële DienstverleningProducten (per rubriek)Particuliere verzekeringenSchadeverzekeringenWonenKostbaarhedenverzekering    
Kostbaarhedenverzekering

In bijna elk gezin zijn bijzondere en kostbare voorwerpen aanwezig. Deze voorwerpen behoren tot uw huisraad en zijn normaal gesproken verzekerd op uw inboedelverzekering. Voor speciale en kostbare voorwerpen is de inboedelverzekering vaak niet toereikend en is een extra dekking buitenshuis nodig. Hiervoor bestaat de kostbaarhedenverzekering. Op deze verzekering kunnen allerlei bijzondere en kostbare voorwerpen worden verzekerd, zoals horloges, sieraden, muziekinstrumenten, kijkers, foto- film- en viedoapparatuur.

De kostbaarhedenverzekering biedt dekking tegen schade aan of verlies van de verzekerde voorwerpen door nagenoeg alle van buitenkomende onheilen. Zo zijn uw kostbaarheden bijvoorbeeld verzekerd tegen brand, ontploffing, diefstal, vandalisme etc. Zelf schade die u zelf heeft veroorzaakt is verzekerd tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove onvoorzichtigheid.

Enkele schadeoorzaken kunnen helaas niet verzekerd worden. Niet onder de dekking valt schade door reparatie, slijtage, diefstal uit een auto zonder braak en diefstal of vermissing van onbeheerd achtergelaten voorwerpen.

Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat de meeste verzekeraars alleen een Kostbaarhedenverzekering willen afsluiten als ook uw Inboedelverzekering bij dezelfde verzekeraar loopt.


Kostbaarheden


 Copyright Hendriks Assurantien   Gebruiksovereenkomst  |  Privacybeleid