Inloggen  
  vrijdag 10 juli 2020  
 Zoeken:
 

 


Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening


 


 


Wij zijn lid van de NVA

Autoriteit Financiele Markten

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening


 


Producten (per rubriek)Particuliere verzekeringenSchadeverzekeringenRecreatieHippisch recreatiepakket    
Hippisch Recreatiepakket
U heeft een paard en u zoekt een daarop afgestemde verzekering. Met een scherpe premie, dekking voor de door u gewenste risico's en snelle afhandeling in geval van schade. Dan is een Hippischverzekering u op het lijf geschreven. Er zijn verschillende onderdelen die u los of gecombineerd kunt verzekeren.
U kunt kiezen uit de volgende onderdelen
 
Ongevallen paard
Dekking voor verlies van het paard door ongeval, diefstal of brand.
  
Aansprakelijkheid
Dekking voor door het paard toegebrachte schade aan derden.
 
Harnachementen
Dekking voor verlies en beschadiging van zadel, hoofdstel, tuig en toebehoren als gevolg van een van buiten komend onheil.
 
Trailer of rijtuig
Dekking voor verlies en beschadiging van trailer of rijtuig door van buiten komend onheil. Eventueel krijgt u een vervangende trailer ter beschikking (maximaal 10 dagen) na totaal verlies of zodanige beschadiging dat reparatie binnen 48 uur niet mogelijk is. De verzekering is inclusief een W.A.-dekking, tenzij aanspraak gemaakt kan worden op een andere W.A.-verzekering.
 
Paardenvrachtauto
Hieronder wordt verstaan een vrachtauto voor het vervoer van paarden, die niet beroepsmatig wordt gebruikt, en waarmee maximaal 12.000 kilometer per jaar wordt gereden.
U kunt kiezen voor W.A.-, WA + gedeeltelijk-cascoverzekering en WA + volledig-cascoverzekering.
De W.A.-premie is afhankelijk van het aantal paarden dat met de auto vervoerd kan worden.


 Copyright Hendriks Assurantien   Gebruiksovereenkomst  |  Privacybeleid